Úvod
Detailně
Přílohy
O tabuli
Sponzoři
Kontakt
Informační tabule se nachází u sochy Blahoslaveného Hroznaty.

Umístění:
Socha a tabule je nedaleko obce Pernarec (mapa).
Technické údaje:
dřevo atp.
Copyright © 2006-2007 Mgr. Lucie Müllerová a NAMISTE.CZ