Úvod
Detailně
Přílohy
O tabuli
Sponzoři
Kontakt
Základní informace:
Informační tabule, kterou jsem umístila u sochy Blahoslaveného Hroznaty, nedaleko obce Pernarec, je součástí mé diplomové práce. Osoba sochou ztvárněného světce budila moji zvědavost již od dětských let. Údaje uvedené na tabuli přiblíží tuto významnou postavu všem zájemcům, kteří se na tomto místě zastaví. Podrobnější informace je možné získat na těchto stránkách. Návštěvníci, kteří si osobně přijedou sochu prohlédnout a přečtou si i údaje na tabuli, budou překvapeni dalšími zajímavostmi v blízkém i širším okolí.
Copyright © 2006-2007 Mgr. Lucie Müllerová a NAMISTE.CZ